The Definitive Guide to huumausainerikos

2) rikos on omiaan jollakin alueella tai koko maassa aiheuttamaan huomattavaa vaaraa väestön toimeentulolle, yhteiskunnan taloudelliselle toiminnalle tai maan taloudelliselle puolustusvalmiudelle tai

Joka ryhtyy tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa

Yksityiselle so­si­aa­li­pal­ve­lua­lal­le neu­vot­te­lu­tu­los: liitot käsittelevät esityksen ensi viikolla

Rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu taikka rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus voidaan tuomita kokonaan tai osaksi menetetyksi, jos menettämisseuraamus on tarpeen:

This browser is not really supported by Wikiwand :( Wikiwand requires a browser with present day capabilities as a way to offer you the most beneficial examining practical experience.

one) lahjalla tai edulla pyritään saamaan asianomainen toimimaan palvelussuhteessa velvollisuuksiensa vastaisesti lahjojaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen tai

WHO miettii apinarokon julistamista kan­san­ter­vey­del­li­sek­si uhaksi – kysyimme asian­tun­ti­jal­ta, mitä siitä seuraisi

Vapaaehtoiset viskovat Isojoella kiviä puroon, jotta me­ri­tai­me­nel­la olisi hyvä kutea – purojen kun­nos­ta­mi­ses­ta hyötyy moni laji

Joka rikkoo liiketoimintakiellon tai väliaikaisen liiketoimintakiellon, on tuomittava liiketoimintakiellon rikkomisesta

Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan myös se, joka rikoksen kohteena olevan omaisuuden omistajan puolesta tekee 1 momentissa tarkoitetun rikoksen.

six) pakottaa sotavangin tai muun suojellun henkilön palvelemaan vihollisen asevoimissa tai osallistumaan sotatoimiin omaa maataan vastaan,

For anyone who is working with an Advert-Blocker, it may need mistakenly blocked our information. huumausainerikos You need to quickly disable your Advert-blocker to view this web page.

2) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen tai muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa

It looks like you're using an previous browser. To entry most of the articles on Yr, we endorse that you just update your browser.

Viidelle henkilölle ehdotonta vankeutta laajasta huumekaupasta Vaasassa – tuomittuja kaikkiaan neljätoista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Definitive Guide to huumausainerikos”

Leave a Reply

Gravatar